Razib Khan
Razib Khan

Geneticist. Also history, evolution, politics books, etc.